Click for more products.
No produts were found.
Menu

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może składać w dowolnej formie. W formie pisemnej na adres firmy tj.

Marek Jadczyk,
ulica Ludowa 22,
42-215 Częstochowa

lub też mailowo na adres: kontakt@eharmony.pl. W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 784-601-609.

Link do wzoru formularza znajdą Państwo na dole sekcji.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem żądania klienta,
 • wszelkie okoliczności opisujące wadę,
 • datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem e-maila).

Jeśli reklamację składają Państwo drogą tradycyjną (listownie) a odpowiedź chcieliby Państwo otrzymać na adres e-mail, prosimy wtedy w piśmie z reklamacją o podanie swojego adresu e-mail z prośbą o odpowiedź drogą e-mailową.

W ciągu maksymalnie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji.

Jeżeli towar ma wadę, klient może:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

 • Żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta

  Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres firmy tj., Marek Jadczyk, ulica Ludowa 22, 42-215 Częstochowa. W wypadku klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywamy my. Prosimy nie wysyłać przedmiotów za pobraniem!

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat licząc od dnia wydania towaru klientowi.

Wzór pisma reklamacji mogą Państwo pobrać TUTAJ

Przykładowo wypełniony wzór pisma reklamacji mogą Państwo pobrać TUTAJ

Menu

Share